Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны эхний хагас жилд гүйцэтгэсэн аудитуудаа аймгийн ИТХ-д танилцууллаа.

2019-06-28 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын тэргүүлэх аудитор, аудитын баг бүрэлдэхүүн {... ... }

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 онд гүйцэтгэх нийцэл, гүйцэтгэлийн аудитуудыг хийн аудитын тайланг холбогдох байгууллагууд болон Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

2019-06-21 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны “Аудитын сэдэв батлах тухай” 01 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд тэргүүлэх аудиторын 2019 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/03 дугаартай тушаалаар баталсан “Үндэсний аудитын газрын 2019 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөө”-г үндэслэн {... ...}

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баг, бүрэлдэхүүн нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэж буй гүйцэтгэлийн болон нийцлийн аудитаар Эрдэнэбулган суманд ажиллаа.

2019-05-13 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баг, бүрэлдэхүүн нэгдсэн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэж буй гүйцэтгэлийн болон нийцлийн { ... ... ]

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон бүх нийтийн мод тарих үндэсний өдрийг тохиолдуулан хүн бүр нэг гацуур мод тарьлаа.

2019-05-13 Хөвсгөл аймаг

Ерөнхийлөгчийн зарлигийн дагуу жил бүрийн 5, 10 дугаар сарын хоёр дахь долоо хоногийн бямба гарагийг "Бүх нийтээр мод тарих үндэсний өдөр" болгон [ ... ... ... ]

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ШИНЭЭР ТОМИЛОГДСОН АУДИТОРУУДЫН ТАНГАРАГ ӨРГҮҮЛЭХ ЁСЛОЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2019-04-26 Хөвсгөл аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн Б/110 дугаар “Тангараг өргүүлэх тухай” тушаалыг үндэслэн [ ... ... ]

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2019-04-19 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь “Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” нийцлийн аудит [ ... ... ]

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 онд гүйцэтгэх гүйцэтгэл, нийцлийн аудитуудын нээлтийг хийлээ.

2019-03-01 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2018 оны хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн, Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт, Улс, орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн аудитуудын нээлтийг хийлээ.