ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ


Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэх “Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн Сургалтын танхимд хийлээ.

Аудитын нээлтэд Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер, ахлах аудитор, аудиторууд болон Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага, Тасгийн эрхлэгч болон холбогдох ажилтнууд оролцлоо.

Хөвсгөл аймаг дахь төрийн аудитын газрын хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер Ж.Отгончимэг Аудит хийх үндэслэл, бүрэн эрх, аудитын хамрах хүрээг, гүйцэтгэлийн аудитын ахлах аудитор Г.Эрдэнэчимэг аудитын төлөвлөгөө, хөтөлбөр, аудитын зорилтыг товч танилцууллаа. Мөн нээлтэд оролцсон эмч нар өөрсдийн санаа бодлоо илэрхийлж харилцан санал солилцлоо.