ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР АЙМГИЙН ОНЦГОЙ КОМИССТ ХАНДИВ ГАРДУУЛЛАА

2020-03-11 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор О.Ганболд аймгийн Онцгой комисст хандан дэлхий даяар тархаад буй Коронавирус /covid-19/ хэмээх аюулт өвчинтэй тэмцэх, ард түмнээ энэхүү өвчний халдвараас сэрэмжлэн хамгаалах {.... ....}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ШИЛЭН ДАНСНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ” НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

2020-02-12 Хөвсгөл аймаг

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны А/100 дугаар тушаалыг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон бүрэн эрхийн хүрээнд гүйцэтгэх “Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт” нийцлийн аудитын нээлт {.... .....}

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ОРЛОГО НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ЗАРДАЛ БУУРУУЛАХ, ТӨСВИЙН ХӨРӨНГИЙН ҮР АШГИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ТАЛААР ӨГӨХ САНАЛ, ДҮГНЭЛТ

2020-01-31 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2.4 “Орон нутгийн төсвийн төсөлд болон төсвийн хөрөнгийн үр ашгийг дээшлүүлэх, орлого нэмэгдүүлэх талаар санал боловсруулж аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд оруулах” гэж заасны дагуу Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн 2020 оны төсвийн төсөлд оруулах саналаа аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Төлөөлөгчдөд танилцуулж {.... .....}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТ ХИЙЖ, ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА

2020-01-07 Хөвсгөл аймаг

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Сүлд” танхимд 2020 оны 01 дүгээр 06-ны өдөр зохион байгууллаа. Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтэд аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, аймгийн Засаг даргын тамгын газар {.... .....}

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

2019-11-20 Хөвсгөл аймаг

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуульд заасан бүрэн эрхийн хүрээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын захиалгаар гүйцэтгэх “Аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмж, үр дүн” гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг {.... .... }

АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭГЧДИЙН ХУРАЛДААНД АУДИТЫН ТОВЧ ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019-11-20 Хөвсгөл аймаг

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн Ээлжит XI дүгээр хуралдаанд {.... .... }